بسته های مهارتی 2 تا 4 سال

برای این سن غالبا توسعه مهارت های هماهنگی ، خلاقیت ، اعتماد به نفس ، شناختی و … مد نظر است ، بامی باکس برای این موضوع ابزار مناسب را در اختیار شما و کودکتان قرار می دهد  .

بسته های بامی باکس  برای این رده سنی غالبا دارای آیتم های بیشتری نسبت به رده های دیگر می باشند. چرا که به عقیده متخصصان علم روانشناسیِ کودک،  این رده سنی حساس ترین رده ی رشد و شکوفایی هر فرد است. با  هر فعالیت درون بسته،  کودک شما  مهارت های پیش بینی شده ای را تجربه می کند که در مجموع با تمرین مداوم نسبت به همسالان خود با مهارت بیشتری به سنین بالاتر پا می گذارد.

بسته رنگ ها 2 تا 4 سال

بسته حمل و نقل 2 تا 4 سال

بسته گیاهان 2 تا 4 سال

فهرست