بسته های مهارتی 4 تا 6 سال

کودکان در این سن آماده رفتن به پیش دبستانی و مدرسه می شوند ، لذا باید در مهارت های استدلال منطقی ، اعتماد به نفس و مهارت های آکادمیک  تقویت شوند تا در دوران مدرسه نیازی به همسان سازی خود با برنامه آموزشی نداشته و کلیه برنامه های آموزشی مدرسه را به راحتی لمس و تجربه کنند . بسته های بامی باکس  برای رده سنی ۴ تا ۶ سال با در نظر گرفتن شرایط حساس سنی این کودکان طراحی شده و مهارت های لازم را با کودک به طور مداوم تمرین می کند تا کودک دراین مهارت ها ورزیده گردد.

بسته رنگ ها 4 تا 6 سال

بسته حمل و نقل 4 تا 6 سال

بسته گیاهان 4 تا 6 سال

فهرست